Schouder en Arm

Schouderklachten zijn na rugklachten de meest voorkomende klachten waarvoor men zich meldt bij de fysiotherapeut. Daarnaast zorgen schouderklachten voor een hoog percentage werkverzuim.

De laatste jaren is er veel ontwikkeling geweest op het gebied van de behandeling van schouderklachten. Zo wordt onderscheid gemaakt tussen klachten als gevolg van een trauma en klachten t.g.v. overbelasting. Verder wordt de schouder in een groter geheel bekeken. Ook het schouderblad, het sleutelbeen en de wervelkolom dragen bij aan het goed functioneren van de schouder. Een stoornis in een van deze regio’s kan dan ook gevolgen hebben voor het functioneren van de schouder.

Samenwerking:

Vanwege de complexiteit van het schoudergewricht is er behoefte aan gespecialiseerde zorg voor patiënten met schouderklachten.  Binnen het vakgebied van de fysiotherapie zijn er fysiotherapeuten die zich bovengemiddeld interesseren voor de schouderregio. Binnen onze praktijk hebben we een vakgroep voor schouder- en armklachten. Deze vakgroep wordt gevormd door fysiotherapeuten die, middels meerdere opleidingen en cursussen, gespecialiseerd zijn op het gebied van schouder- en armklachten. Hierbij kunt u denken aan specialisatie op het gebied van orthopedische-, reumatische klachten en/of (sport)blessures.

Daarnaast zijn zich gaan verenigen in een regionaal schoudernetwerk. Op deze manier ontstond een netwerk van gespecialiseerde fysiotherapeuten uit de regio. Dit schoudernetwerk heeft als doel om de behandeling van schouderblessures op een zo hoog mogelijk niveau aan te kunnen bieden. Dit netwerk is: stichting 'Schoudernetwerk Midden Nederland (S.M.N.)'.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Uw behandelend fysiotherapeut, is geschoold op het gebied van schouderpathologie en heeft ervaring met allerhande aandoeningen. De fysiotherapeut is op de hoogte van de lopende wetenschappelijke onderzoeken en actuele literatuur op het gebied van de schouder. Daarnaast vindt via regelmatige intercollegiale bijeenkomsten continue uitwisseling van kennis en vaardigheden plaats met andere schoudertherapeuten uit de regio.

De fysiotherapeut draagt zo een belangrijke steen bij aan het herstel van oa:

·       Revalidatie na een schouderoperatie

·       Frozen shoulder (verstijfde schouder)

·       Slijmbeursontsteking (bursitis)

·       Spier-, en peesblessures

·       Klachten door overbelasting

·       Pijn door inklemming van bepaalde weefsels 

·       Instabiliteitsklachten

·       Schouder (bijna) uit de kom (luxatie)

·       Botbreuken (fracturen)

·       ‘Slijtage’ (artrose)

·       Reumatische aandoeningen

·       Zenuwaandoeningen

·       Houding-, werk- en sport gerelateerde aandoeningen

Wat kunt u van ons verwachten?

Doordat de vakgroep intensief samenwerkt met orthopedische chirurgen, revalidatieartsen en huisartsen in de regio is er een snelle terugkoppeling over en weer mogelijk. Hiermee kan het beloop na bijvoorbeeld een schouderoperatie, goed gemonitord worden. Na een nauwkeurige intake, waarbij uw probleem of klacht in kaart wordt gebracht, volgt er een uitgebreid fysiotherapeutisch onderzoek. Dit wordt zo nodig aangevuld met echografie of spierfunctie onderzoek. Aan de hand van deze gegevens en uw hulpvraag worden behandeldoelstellingen opgesteld en wordt de behandeling gestart. Wij bespreken de voor u belangrijke zaken: bijvoorbeeld hoe u het beste met de klacht om kunt gaan in het dagelijks leven en of dat er activiteiten zijn die u beter nog kunt mijden.

Bij complexere problematiek wordt binnen de vakgroep overlegd en van elkaars expertise gebruik gemaakt.