Hart, Long, Vaat, Covid en Osteoporose

Bij van Tongeren Fysiotherapeuten werken we in vakgroepen. Deze vakgroep wordt gevormd door fysiotherapeuten die verschillende opleidingen en verdiepende cursussen hebben gevolgd op het gebied van hart-, vaat-, longziekten en osteoporose en wordt gebruikt om kennis en ervaring met elkaar te delen. Hart-, vaat-, longaandoeningen, Covid-19 en osteoporose zijn allemaal aandoeningen die vallen onder de groep "Chronische aandoeningen".


Hart- en longklachten:

Als bij u de diagnose COPD is gesteld, kan dit grote beperkingen opleveren in uw dagelijkse leven. U kunt bij een relatieve lage inspanning last krijgen van kort en oppervlakkig ademhalen waardoor benauwdheid op kan treden.
COPD kan niet genezen worden, maar samen met uw huisarts, longarts of specialist kunnen we uw leven een stuk prettiger maken. 

Ook klachten aan uw hart kunnen uw leven soms van de ene op de andere dag veranderen. Er kan sprake zijn van een acuut hartinfarct, een hartstilstand, ernstige ritmestoornissen. Maar ook ziekteprocessen die een veel geleidelijker ontstaan kennen, als hartfalen en klepinsufficiëntie kunnen uw leven aardig op zijn kop zetten.

Hart- en longrevalidatie:

Bij hart- en longrevalidatie leert u over uw aandoening en wat dit doet met uw mogelijkheden in relatie tot uw dagelijks functioneren. Daarnaast krijgt u tips om aanpassingen of veranderingen te doen in uw leven, waardoor de dingen die u belangrijk vindt weer mogelijk zijn. Naast oefentherapie voor conditionele verbetering, zoals bijvoorbeeld fietsen of wandelen, leert u ook om beter om te gaan met uw energie. Daarnaast leren we u adem-, ontspanning- en/of hoesttechnieken als dit nodig is.

Een revalidatietraject start altijd individueel, met een intakegesprek. Tijdens deze intake vindt er een uitgebreid gesprek met klinische observatie plaats met aanvullend lichamelijk onderzoek. Dit wordt gebruikt om uw klachten in kaart te brengen en de ernst van de beperkingen te inventariseren. Tijdens dit intakegesprek worden ook de mogelijke doelen besproken en samen met u vastgesteld. Hierin wordt besproken wat u wellicht in de toekomst weer wilt kunnen of wilt behouden en of dat ook een reële wens is. Als het behandelplan gereed is maakt u één op één met de fysiotherapeut een start.

We werken tijdens het revalidatietraject nauw samen met de diëtist, de longverpleegkundige, cardioloog, longarts en huisarts. 

Revalidatie na Covid-19:

Eind 2019, begin 2020 werd de wereld opgeschrikt met een nieuw virus: "SARS-Covid-2 virus", ook wel het "Coronavirus" genoemd. Veel mensen werden ziek of kwamen te overlijden. Nu meer dan een jaar verder kampen nog heel veel, ook vaak jonge mensen met de gevolgen van het doormaken van deze ziekte. Daarbij moet gedacht worden aan chronische vermoeidheidsklachten, benauwdheidsklachten, concentratie- en geheugen problemen. Omdat de klachten soms na maanden na het doormaken van de ziekte nog aanwezig zijn, wordt gesproken over "Long Covid". Dat betekent "long: staat in dit geval voor "langdurig".

Alle fysiotherapeuten van de H-V-L groep hebben diverse scholingen gevolgd om ex-corona patienten te begeleiden bij hun herstel. 

Gesuperviseerde looptraining bij (slag)aderverkalking/ etalagebenen:

Pijn en krampen bij inspanning en een steeds korter wordende loopafstand zijn een aantal typische symptomen passend bij etalagebenen. De naam “etalagebenen” komt van het feit dat patiënten met aderverkalking tijdens lopen tijdelijk moeten stoppen - en dus in de etalage staan te kijken - om de toenemende pijn te verzachten. Daarna kan weer verder worden gelopen.

Nog niet zo heel lang geleden werd deze vaatvernauwing behandeld in het ziekenhuis door deze vernauwing te dotteren of een bypass te plaatsen. Inmiddels weten we dat gesuperviseerde looptraining onder leiding van een fysiotherapeut minstens zo effectief is om uw loopafstand te vergroten en uw (pijn)klachten te verminderen. Daarnaast zullen u uw conditie en algehele gezondheid verbeteren dankzij de trainingen.

Een traject gesuperviseerde looptraining start ook altijd met een intake. Tijdens deze intake worden de klachten in kaart gebracht, uw loopafstand gemeten, en wordt meer verteld over aderverkalking. Stoppen met roken en het nastreven van een gezonde leefstijl is van essentieel belang voor een succesvol verloop looptrainingstraject, uw fysiotherapeut zal u hierin intensief begeleiden en waar nodig hulp inschakelen van een diëtist of rookstop coach.

Osteoporose:

Osteoporose is een chronische aandoening van het skelet, waarbij de botsterkte afneemt. Bij osteoporose verandert de structuur van het bot. Ook de botmassa neemt bij deze aandoening af. Osteoporose mag niet worden verwisseld met botontkalking. Doordat de botstructuur verandert en de botmassa afneemt kunnen gemakkelijk botbreuken ontstaan. Dit wordt ook wel een "fractuur" genoemd. Deze botbreuken worden met name gezien van de rugwervel, pols- en heupgewrichten.

Wanneer een botbreuk ontstaat boven de vijftig jarige leeftijd, is dit altijd een signaal om onderzoek te doen of sprake er is van osteoporose. Wat de oorzaak van de botbreuk ook is, bijvoorbeeld een botbreuk na een verkeersongeval of een botbreuk na een val over een kleedje in huis.

Osteoporose komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen en hoewel we de grootste toename zien vanaf de menopauze (boven de 50 jaar) kan osteoporose voorkomen op alle leeftijden.

De onderzoeken die worden uitgevoerd zijn: 

 • Dexa scan, dit is een röntgenonderzoek waarbij het botmineraal gehalte wordt bepaald. M.n. de rug en heupgewrichten worden hierbij beoordeeld
 • Bloedonderzoek naar o.a het calcium, magnesium, vit D en K gehalte.

Behandeling bij osteoporose:

De behandeling bij osteoporose kan bestaan uit:

 • Medicatie, eventueel aangevuld met vitamine D3 en calcium en magnesium,
 • Een beweegprogramma onder begeleiding van een fysio- of oefentherapeut.
 • Voedingsadvies bij de diëtist. 

Het Beweegprogramma dat wij aanbieden in onze praktijk is ondermeer gericht op:

 • Voorlichting over osteoporose en de consequenties ervan
 • Houdingsverbetering
 • Botversterkende oefeningen
 • Spierversterkende oefeningen
 • Valpreventie, trainen van de balans
 • Trainen van het uithoudingsvermogen
 • Toepassen van het geleerde en de adviezen in het dagelijks leven

Chronisch Zorgnet:

De fysiotherapeuten binnen de vakgroep Hart, Vaat Long en Osteoporose zijn allemaal aangesloten bij het "Chronisch ZorgNet":

Jason Mensah

Lisanne van Lieshout

Irene Dijkshoorn

Charlotte Visch