Rug en Nek

In de rugrevalidatie wordt bij van Tongeren Fysiotherapeuten de expertise die aanwezig is gebundeld. Binnen de vakgroep is er een nauwe samenwerking tussen fysiotherapie, manuele therapie ,oefentherapie Mensendieck en zonodig de ergotherapie. Per individu inventariseren we de klachten en maken we een behandelplan waarin we alle relevante factoren aanpakken die een rol lijken te spelen bij het ontstaan én het in stand houden van de klachten.

Behandeling kan bijvoorbeeld bestaan uit het geven van gericht advies, oefenen van de houding, bewegingspatronen, kracht/uithouding en algeheel uithoudingsvermogen of het veranderen van (bewegings)gedrag. 

Bij het formuleren van een doelstelling van de behandeling zal altijd rekening worden gehouden met de hulpvraag van de patiënt. Tijdens het behandeltraject streven wij niet alleen naar een korte termijn resultaat, maar proberen we een lange termijn verandering teweeg te brengen in het bewegingsgedrag, om de kans op herhaling van de klachten te verkleinen

David rug- en nekconcept

Bij Van Tongeren Fysiotherapeuten wordt gebruik gemaakt van modernste David apparatuur, speciaal voor het testen en trainen van de wervelkolom en de nek. 

"Het David Spine Solution" zoals de apparatuur wordt genoemd, brengt eerst de kracht en de mobiliteit in kaart van uw rug en nek. Op basis van de uitkomsten van deze wetenschappelijk onderbouwde testen wordt een trainingsprogramma opgesteld, om de wervelkolom te versterken. 


De David-toestellen zijn zo ontworpen dat je uitsluitend traint wat je moet trainen, doelgericht en op de juiste spieren/lichaamsdelen gericht. Compensatie met andere spieren en structuren is niet mogelijk, waarbij dus heel duidelijk de belasting en belastbaarheid van die spier, structuur of wervelkolom wordt getraind op kracht, mobiliteit, uithoudingsvermogen en coördinatie.

Via het touchscreen kan iedere beweging in kracht, herhalingen en beweging gevolgd worden. Op deze manier krijg je voortdurend informatie over het niveau van de training en de vorderingen.