Therapie bij musici/dansers

Er zijn grote overeenkomsten tussen de omstandigheden van topsporters enerzijds en musici en dansers anderzijds.

Hierbij denken we aan de fysieke en mentale belasting die van beide groepen gevraagd worden. Ook de passie en de wil om het maximale te bereiken speelt een grote rol.

Dit vereist een professionele begeleiding advisering en behandeling van de mensen die zich serieus met muziek en/of dans bezig houden op amateur- professioneel niveau.

Preventie speelt hierin een belangrijke rol en daarnaast vroegtijdige signalering van overbelasting en maatwerkinterventie.  

Van Tongeren Fysiotherapeuten is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Dans- en Muziek Geneeskunde.