(Top)sportbegeleiding

Sport geeft plezier in bewegen en secundaire ontspanning. Kenmerkend bij diverse sporten is het verleggen van grenzen, het gebruik van snelheid, kracht, lenigheid en doorzettingsvermogen. Er zijn ook periodes waarin er een toename is van de mentale druk.

Preventie

De (para)medische begeleider heeft een belangrijke rol in de preventie. Hierin spelen voorlichting, screening, tapen, bandageren, bracing, massage en ondersteunende oefenvormen een rol. Zo kan men de blessurekans reduceren en dient negatieve stress te worden gesignaleerd. Secundair wordt er bij sportblessures veel aandacht besteed aan het voorkomen van herhaling (secundaire preventie). De sportfysiotherapeuten hebben veel basiskennis over inspanningsfysiologie, sportbewegingsvormen en herstel.

Behandeling

Na een opgelopen letsel wordt een plan van aanpak gemaakt om op een verantwoorde manier het maximaal haalbare te bereiken.

Binnen de begeleiding is een multiprofessionele begeleiding (sportarts, diëtist, sportmasseur, psycholoog en sportfysiotherapeut) noodzakelijk om het optimale begeleidingsniveau te bereiken.