Manuele Therapie

Manuele therapie is een verbijzondering van fysiotherapie waarbij extra aandacht wordt besteed aan het onderzoeken en behandelen van gewrichten. De kennis en vaardigheid van de manueel therapeut onderscheidt zich met name op het gebied van gewrichten van de wervelkolom, maar kan ook worden toegepast op de extremiteiten (armen en benen). Behandeling kan bestaan uit mobilisaties en/of manipulaties om de bewegingsvrijheid in een gewricht te verbeteren. Een toegenomen gewrichtsmobiliteit kan bijdragen aan het herstel van klachten in het te behandelen gewricht, maar ook bij klachten die zich elders in het bewegingsapparaat voordoen.

Tijdens de intake zal altijd vooraf worden vastgesteld of er eventueel sprake is van een indicatie voor manuele therapie. Van Tongeren Fysiotherapeuten biedt manuele therapie aan volgens de SOMT-methode en de Maitland-methode.

De methode Maitland is ontwikkeld in Australië door Geoffrey Maitland. Hij heeft verschillende manueel therapeutische vormen bekeken en zijn eigen onderzoek en behandelmethode hiermee ontwikkeld.


Het Maitland-concept is een zeer functionele vorm van manuele therapie waarin de mens als geheel wordt bekeken. De focus ligt niet alleen op het klachtenbeeld, maar ook het ontstaan van de klachten en de preventie ervan. Het is een instrument dat steeds in ontwikkeling is onder invloed van nieuwe kennis en ervaring. Evaluatie is één van de hoekstenen van het Maitland Concept. Er wordt vóór, soms tijdens, en na de behandeling getest of de behandeling het juiste effect heeft gehad.

Binnen deze praktijk wordt de manuele therapie vaak gebruikt als onderdeel van een totaal behandelconcept in samenwerking met de andere disciplines.