Dry needling

Myofasciale pijnen zijn afkomstig van de spieren en hun fascia, de spiervliezen. In de spieren kunnen zogenaamde "triggerpoints" aanwezig zijn. De pijnen die van hieruit ontstaan kunnen zich op uiteenlopende wijzen manifesteren. Het pijngebied kan op grote afstand liggen van het triggerpoint en ook de intensiteit en het karakter van de pijnen kunnen nogal verschillen.

Iedere spier heeft zijn eigen specifieke uitstralingsgebied. Dr Janet Travell, de oud-lijfarts van Kennedy, heeft er haar levenswerk van gemaakt om de triggerpoints van alle belangrijke spieren en hun uitstralingsgebieden in kaart te brengen.

Door middel van hele dunne naaldjes kunnen we de triggerpoints beïnvloeden. Dit kan resulteren in pijnvermindering en meer bewegingsvrijheid. Meestal past deze behandelvorm als onderdeel in een totaalbehandeling, waarin ontspanning en het rekken van de spieren met een triggerpoint ook een onderdeel zijn.