Wat doen wij

Door gespecialiseerde zorg streven wij naar de maximaal haalbare behandelresultaten.

De fysiotherapeuten vormen vakgroepen, samen met de mensendieck-therapeut, de ergotherapeut en diëtisten. Door deze samenwerking en het delen van kennis en ervaring, is er een voortdurende ontwikkeling van het behandelniveau.

Dit vormt een stevige basis om maatwerk te kunnen leveren voor iedere patiënt.

In dit kader werken zij nauw samen met andere disciplines als huisartsen, top-instituten en diverse medisch specialisten.