Bekkenfysiotherapie

Vaak speelt schaamte een grote rol bij bekken- en bekkenbodemklachten. Bekken- of bekkenbodemklachten kunnen van grote invloed zijn op je dagelijks functioneren en kunnen zelfs leiden tot een sociaal isolement. Vaak speelt schaamte een grote rol bij bekken- en bekkenbodemklachten. De missie van de bekkenfysiotherapeut is om u als patiënt op uw gemak te stellen en een luisterend oor te bieden. Zo komen we samen met u tot een professioneel en persoonlijk behandelplan en werken we toe naar een optimaal herstel.

Ilona van der Linden en Nina Schipper- Castrup werken bij van Tongeren Fysiotherapeuten als bekken-fysiotherapeut.

Voorbeelden van bekken- en bekkenbodemklachten zijn:

 • ongewild urineverlies
 • veranderd plaspatroon, zoals overmatige aandrang (frequency, urge), een stoppende plasstraal, onvolledig leeg gevoel na het plassen
 • (terugkerende) blaasontstekingen, urineweginfecties
 • zwaar gevoel/verzakkingsklachten (prolaps) in de schaamstreek 
 • onderbuik klachten, zoals pijn
 • pijn rondom de geslachtsdelen en/of anus
 • anuskrampen
 • obstipatie
 • ongewild ontlasting verlies of verlies van windjes (flatus)
 • pijn bij het vrijen
 • scrotumpijn
 • erectieproblematiek
 • klachten na een operatie in het buik-/bekkengebied
 • prostaatklachten
 • bekkenpijn tijdens de zwangerschap of na de bevalling
 • postpartum check vanaf 6 weken na de bevalling
 • bekken- en of onderrugklachten, zoals pijn
 • stuitklachten (coccygodynie)
 • triggerpoints in het bekkengebied

 

Herkent u zich in bovenstaande klachten of twijfelt u of bekkenfysiotherapie iets voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op!

 
Het doel van bekkenfysiotherapie:

Ons doel is, voldoende tijd te nemen om uw volledige verhaal aan te horen, de oorzaak van uw klachten te achterhalen en uw vertrouwen te winnen. Door u op uw gemak te stelen, komen we tot de orzaak van uw klachten en kunnen we met een gepersonaliseerd behandelplan werken naar optimaal herstel!

De behandeling:

Om tot dit doel te komen is er in de eerste plaats een uitgebreide intake nodig. Hierin worden alle facetten van de bekkenregio besproken en de klachten in kaart gebracht. Wanneer u bij de bekkenfysiotherapeut aan het juiste adres bent met uw klacht(en) zal er overgegaan worden tot het bekkenfysiotherapeutisch onderzoek. Dit onderzoek kan bestaan uit een bewegingsonderzoek van het bekken, de heupen en lage rug. Wanneer het een klacht van de bekkenbodem betreft zal er een inwendig onderzoek uitgevoerd worden. Alleen geregistreerd bekkenfysiotherapeuten zijn opgeleid om dit inwendige rectaal of vaginaal onderzoek te mogen verrichten.

Onze praktijk werkt volgens de richtlijnen van de Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en voor de bekkenfysiotherapie volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek én pre- en postpartum gezondheidzorg (NVFB).

Daarnaast werken wij afhankelijk van de problematiek van de patiënt nauw samen met huisartsen, urologen, gynaecologen, seksuologen, verloskundigen, maag-darm-leverartsen, (gespecialiseerde) fysiotherapeuten en continentie-, proctologie-, oncologie- en IBS-verpleegkundigen. 

Vergoeding:

De vergoeding voor bekkenfysiotherapie is per zorgverzekeraar verschillend. Daarom adviseren wij u altijd om zelf contact op te nemen met uw verzekeraar en te informeren naar eventuele vergoeding vanuit uw polis. Komt u zonder verwijzing van de huisarts of specialist, dus middels ‘Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie’ (DTF), dan zal de bekkenfysiotherapeut eerst een screening doen om vast te stellen of je bij ons op de goede plek bent.

De behandeling van urineverlies wordt vergoed uit de basisverzekering, bij sommige zorgverzekeraars is daarvoor een verwijzing van een arts of specialist naar de bekkenfysiotherapeut nodig. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden. Vergoedingen uit de basisverzekering maken aanspraak op uw eigen risico.