Neurologie en Geriatrie

Neurorevalidatie

"Neurorevalidatie" is gericht op de behandeling van klachten die betrekking hebben op de zenuwen. We kunnen onderscheid maken tussen perifere- en centrale zenuwaandoeningen. Perifeer zenuwletsel kan voorkomen bij beschadiging van zenuwen a.g.v. bijvoorbeeld een ongeval, ontsteking of trauma. Centrale neurologische aandoeningen zijn o.a. Parkinson, MS en niet aangeboren hersenletsel (CVA).

Neurorevalidatie omvat vele vormen van begeleiding bij neurologische aandoeningen met als doel weer zo goed mogelijk te kunnen functioneren in het dagelijkse leven. Soms zijn klachten zichtbaar (in het bewegen, lopen of balans houden) maar soms ook onzichtbaar (sneller vermoeidheid zijn, spraakproblemen of gedragsverandering).

Fysiotherapie is veelal gericht op het opnieuw aanleren of behouden van dagelijkse bewegingen, functies en vaardigheden, kracht en conditie. Daarvoor is het nodig om de mobiliteit, kracht, balans en het uithoudingsvermogen te trainen. Ook wordt er aandacht besteed aan het voorkomen van complicaties als gevolg van de aandoening.

Vaak zijn neurologische problemen complex en uiteenlopend van aard en is een multidisciplinaire specialistische behandeling noodzakelijk.

De neurologisch geschoolde fysiotherapeuten bij van Tongeren Fysiotherapeuten hebben een nauwe samenwerking met neurologen, neurochirurgen en revalidatieartsen van diverse ziekenhuizen en revalidatiecentra als de Hoogstraat in Utrecht. Daarnaast wordt er samengewerkt met andere disciplines zoals de ergotherapeut, logopedist en verpleegkundig specialist.

Parkinsonnet

"ParkinsonNet" is een netwerk van zorgverleners waaronder neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten, die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme. ParkinsonNet-zorgverleners werken in de regio nauw met elkaar samen, en hebben hierdoor vaste communicatielijnen. Voor meer informatie kunt u terecht bij www.parkinsonnet.nl.
Parkinson geeft vaak een diversiteit aan klachten zoals traagheid in bewegen, houding- en balansklachten, cognitieve klachten en in een later stadium soms ook valproblematiek.

Met fysiotherapie kan gewerkt worden aan balans, lichaamshouding, lichamelijke conditie, het lopen en het uitvoeren van transfers – bijvoorbeeld opstaan uit een stoel of omdraaien in bed. Balans, houding en conditie worden doorgaans behandeld met een beweegprogramma waarbij de fysiotherapeut stimuleert dit ook in eigen omgeving te oefenen.

Vanwege de complexiteit van de ziekte en de veelheid aan betrokken zorgverleners, is het van belang dat zorgverleners specifiek deskundig zijn en de behandelingen goed op elkaar afgestemd worden.

Geriatrie 

Naarmate we ouder worden verandert er veel. "Ouderdom komt met gebreken" wordt er altijd gezegd. Vaak gaat dit proces geleidelijk, maar toch worden we hier allemaal een keer mee geconfronteerd. Vanaf het 50e levensjaar neemt onze spiermassa met 1-2% per jaar af. Op 80-jarige leeftijd hebben we ongeveer de helft van de spiermassa die we hadden op 30 jarige leeftijd. Dit proces heet "Sarcopenie". Het afnemen van de spiermassa heeft grote gevolgen, niet alleen voor bijvoorbeeld de kracht, het uithoudingsvermogen, de loopsnelheid en de balans, maar ook voor de werking van de spieren als orgaan bij de stofwisseling. Zo wordt spiermassa omgezet in bindweefsel of vetweefsel.

Dit proces van sarcopenie is een proces dat hoort bij het ouder worden, maar er kan veel worden gedaan om het te vertragen. In onze praktijk werken de fysiotherapeuten gespecialiseerd in geriatrie en neurologie nauw samen met de diëtiste in onze praktijk. Samen begeleiden ze u bij het trainen van de spieren, de balans en het uithoudingsvermogen. De diëtiste geeft u een opmaat gemaakt dieetadvies.

Valpreventie

Bent u bang om te vallen als u iets van de grond raapt? Of misschien al op het moment dat u door uw woning loopt? U bent niet de enige die deze angst ervaart. Vallen en struikelen komt veel voor bij mensen boven de 65 jaar. Vanaf de leeftijd van 80 jaar neemt dit nog meer toe; bijna de helft van deze groep mensen heeft te maken gehad met een valpartij in huis.

Valpreventie bij Van Tongeren Fysiotherapeuten
Bij Van Tongeren Fysiotherapeuten hebben we speciaal voor u een Anti-val programma ontwikkeld. Het doel van dit programma is inzicht krijgen in de oorzaken van valpartijen in het dagelijkse leven, maar ook veilig leren vallen en het verbeteren van uw looppatroon en evenwicht. We geven u tevens adviezen om aanpassingen te doen zodat het risico om te vallen kleiner wordt.