Isokinetische Testen d.m.v. Biodex

Krachtmeting van de benen met de Biodex:

Bij van Tongeren Fysiotherapeuten zijn we instaat om middels geavanceerde apparatuur, metingen te doen van de spierkracht van de benen tijdens het bewegen. Dit doen we met behulp van de "Biodex. Een Biodex- test duurt ongeveer 30 minuten. Tijdens de test buigt en strekt de patiënt zo krachtig mogelijk de knieën. Dit wordt gedaan tegen verschillende weerstanden. Op deze manier wordt de spierkracht van de hamstring  (spieren aan de achterkant van het bovenbeen) en de quadriceps (spieren aan de voorkant van het bovenbeen) in kaart gebracht en de verschillen tussen het linker en het rechter been.

De kracht in beide benen is meestal niet gelijk. We hebben vaak te maken met een "dominant" been, of "voorkeurs" been. Denk maar aan voetballers, zij hebben vaak een voorkeursbeen waarmee ze schieten. We weten dat wanneer het krachtsverschil tussen beide benen groter wordt, de kans op blessures bij sporters ook toeneemt. 

Tijdens een revalidatietraject geeft het krachtsverschil ook aan, hoeveel het aangedane been nog moet herstellen t.o.v. het niet aangedane been. Met andere woorden: hoeveel kracht er nog opgebouwd moet worden om het aangedane been weer gezond te laten worden. 

Daarom is het belangrijk om tijdens het revalidatietraject Biodextesten uit te voeren. Dit geeft een goed beeld van de uitgangspositie en je kunt de krachtopbouw hier goed mee evalueren. 

De Biodex-test geeft een goede indruk van de snelkracht, de absolute spierkracht en de manier waarop er wordt bewogen, ook wel het "bewegingsgedrag" genoemd. Zo kan men verschillen in kracht beoordelen van het linker en rechter been. Daarnaast kunnen we de uitkomsten van de Biodextest vergelijken met de uitkomsten van gezonde personen, of met eerder verrichte metingen op de Biodex. 

Volgens internationale normen mag er tussen het linker en het rechter been hooguit een verschil in kracht zijn van 10%. De uitkomsten van de Biodextest kan de fysiotherapeut gebruiken om de juiste diagnose te stellen. Daarnaast kan op basis van de uitkomsten van de test de juiste behandeling worden bepaald. Met de uitkomsten kan het behandeltraject dus beter worden aangestuurd..

De metingen kunnen ook gedaan worden voor de enkel, schouder en wervelkolom. Vaak worden er testen gedaan op aanvraag van collega’s of als onderdeel van een expertiseonderzoek.