Oncologie en Oedeem

Wanneer u kanker heeft (gehad) dan is het mogelijk dat u problemen krijgt door de ziekte zelf, of door de behandeling ervan. Bij sommige van deze problemen kan de oncologiefysiotherapeut helpen. Dit kan in alle fasen van de ziekten.
 
Door de vroegtijdige ontdekking (zoals screening in bevolkingsonderzoeken) en betere behandelmethoden krijgt kanker steeds meer het karakter van een chronische ziekte. Dit betekent dat er restverschijnselen kunnen zijn die uw dagelijkse functioneren belemmeren. Voorbeelden van restverschijnselen zijn: vermoeidheid, pijn, concentratieproblemen en conditieverlies. Veel (ex-)kankerpatiënten zijn hierdoor geneigd om minder te bewegen, terwijl bewegen juist nú extra belangrijk is! Een actieve leefstijl draagt bij aan de overlevingskans en het kan een aantal risicofactoren voor (het terugkeren van) kanker verminderen.
 
Onze oncologiefysiotherapeut kan u ondersteunen om te leren omgaan met de nieuwe situatie middels een revalidatieprogramma. Oncologische revalidatie is een actieve therapievorm waarin zowel tijdens de curatieve, palliatieve als in de terminale fase van de behandeling kan worden gewerkt aan uw lichamelijk, psychisch en sociaal functioneren. De behandeling van de oncologiefysiotherapeut verschilt per fase, omdat het doel van de behandeling in iedere fase weer anders is.

Lymfoedeem

Lymfoedeem is een abnormale ophoping van vocht en eiwitten en kan overal in het lichaam optreden. Vaak komt het in de armen of de benen voor. Het kan worden veroorzaakt door een operatie, bestraling, infectie of door een aangeboren defect. Pijn, een strak gevoel van de huid/ spanning, tintelingen en een toename van de omvang van het aangedane lichaamsdeel zijn veel voorkomende klachten van lymfoedeem.
 
Het lymfestelsel loopt door het hele lichaam en voert o.a. afvalstoffen en eiwitten af en heeft een belangrijke functie binnen het afweersysteem. Het lymfestelsel bestaat uit lymfevaten die het vocht transporteren en uit lymfeklieren (“lymfeknopen”) welke een filtrerende werking hebben. Het lymfevocht dat gezuiverd is, komt via het halsgebied weer terug in de bloedbaan. Met name in de oksel, liezen, buik en in de hals zitten veel lymfeklieren.

Lymfoedeem gaat meestal niet vanzelf over en het is belangrijk om het op tijd te behandelen om zo te voorkomen dat de situatie verergert. Neem daarom bij vragen of twijfels altijd contact op met uw huisarts, specialist of met de oedeemtherapeut bij ons in de praktijk.
 
Met alle klachten die ontstaan zijn door lymfeoedeem; na operaties, bij kneuzingen, aangeboren afwijkingen, na een doorgemaakte infectie of door specifieke behandelingen zoals chemotherapie, radiotherapie, immunotherapie of hormoontherapie kunt u in onze praktijk terecht.
 
De oedeemtherapeut werkt nauw samen met andere disciplines en specialisten.

Vergoedingen

Een deel van onze diensten wordt vergoed vanuit de zorgverzekering. Dit is afhankelijk van uw pakket. Helaas heeft iedere zorgverzekeraar andere richtlijnen, waardoor we op deze pagina alleen algemene informatie kunnen geven. Wij kijken uiteraard graag samen met u naar uw eigen situatie. Neem daarvoor contact op via 030-6918945 of via info@vantongerenfysiotherapeuten.nl

Oncologische revalidatie en Oedeembehandeling

In de meeste gevallen geldt dat als u na een operatie gaat revalideren bij een fysiotherapeut, de eerste twintig trainingen/behandelingen vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Daarna worden de trainingen vergoed vanuit de basisverzekering. Ze gaan wel ten laste van het eigen risico.

De regels rond vergoedingen bij fysiotherapie zijn heel ingewikkeld. Neem daarom voor vragen hierover gerust contact met ons op. Wij kijken dan samen naar uw persoonlijke situatie.

Selecteren en wisselen van verzekeraar:

Mocht u willen overstappen, houdt er dan rekening mee dat zorgverzekeraars voor de basisverzekering een acceptatieplicht hebben, maar dat ze bij aanvullende verzekeringen (chronisch) zieken mogen weigeren of hogere premies mogen vragen. 

Meer informatie

De Patiënte federatie vertelt in de brochure “Informatiegids Zorgverzekering 2021” hoe alles rond zorgverzekering werkt en waar u op moet letten bij het uitzoeken van een zorgverzekeraar. Ook het NKF (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties) heeft op hun website één en ander verder uitgezocht en op een rijtje gezet