Rug- Nek aandoeningen

In de rugrevalidatie wordt bij van Tongeren Fysiotherapeuten de expertise die aanwezig is gebundeld. Binnen de vakgroep is er een nauwe samenwerking tussen fysiotherapie, manuele therapie ,oefentherapie Mensendieck en zonodig de ergotherapie. Per individu inventariseren we de klachten en maken we een behandelplan waarin we alle relevante factoren aanpakken die een rol lijken te spelen bij het ontstaan én het in stand houden van de klachten.

Behandeling kan bijvoorbeeld bestaan uit het geven van gericht advies, oefenen van de houding, bewegingspatronen, kracht/uithouding en algeheel uithoudingsvermogen of het veranderen van (bewegings)gedrag. In sommige gevallen wordt er ook samengewerkt met andere vakgroepen binnen de praktijk, als bijvoorbeeld een probleem aan de knie een rol lijkt te spelen bij de rugklachten. De keuze tussen de verschillende vormen van behandeling zal worden gemaakt op basis van klinische ervaring van de behandelaar, voorkeuren van de patiënt en beschikbare evidentie uit wetenschappelijke literatuur.

Bij het formuleren van een doelstelling van de behandeling zal altijd rekening worden gehouden met de hulpvraag van de patiënt. Tijdens het behandeltraject streven wij niet alleen naar een korte termijn resultaat, maar proberen we een lange termijn verandering teweeg te brengen in het bewegingsgedrag, om de kans op herhaling van de klachten te verkleinen.