« Sluit menu

J.A.T.José Oosterom

Functie: Ergotherapeut, Psychosomatisch therapeut 

Aangesloten bij de Landelijke Werkgroep voor Sensorische Integratie therapeuten (LWSI)

Aandachtsgebied:

·       Chronische  pijn en/ of vermoeidheidsklachten

·       Niet aangeboren hersenletsel, hoofd- en nektrauma

·       Sensorische integratie problemen

·       Oncologische problemen

·       Dementie

·       Ziekten aan bot, spier en zenuwstelstel.

Opleidingen:

·       A-Verpleging, Zeist (1988)

·       Opleiding Ergotherapie, Hogeschool van Amsterdam (2004)

·       Opleiding Sensomotorische integratie verwerking ,  Els Rengenhart in Groningen (2012)

·       Opleiding psychosomatische therapie, IPT in Baarn (2018)

Biografie:

José heeft jaren gewerkt als gespecialiseerd verpleegkundige op diverse afdelingen in  het Diakonessenhuis (Zeist) en  WKZ (Utrecht)  In 2001 heeft José de HBO opleiding Ergotherapie gevolgd en sinds 2004 gewerkt als ergotherapeut op diverse plekken in het UMC-AZU, verpleeghuizen,  woonvorm NAH Reinaerde en het revalidatiecentrum MRC in Doorn.

José heeft een brede werkervaring bij (jong)volwassenen en ouderen bij diverse doelgroepen. Sinds 2013 werkt José als freelance ergotherapeut in de eerstelijn zorg in Utrecht e.o en sinds 2016 is zij ook  werkzaam bij Van Tongeren Fysiotherapeuten in Zeist.

Vanaf 2018 is José actief bij de redactie van de beroepsvereniging  Ergotherapie Nederland.

Ambitie:

José richt zich met name op de betekenisvolle activiteiten van de cliënt. José vindt de dagelijkse activiteiten de mooiste en beste activiteiten om in beweging te blijven en mee te doen in het sociale leven. Haar ambitie is de cliënt begeleiden en coachen bij chronische pijn en vermoeidheidsklachten waarbij vaak overprikkelingsklachten aanwezig zijn.

José is ervan overtuigd dat bij terugkerende klachten of moeilijk herstellende klachten ergotherapie kan helpen door de brede en specifieke aanpak (bio-psycho-sociale benadering) en de client te helpen om inzicht te krijgen in het gedrag en eventueel gedragsveranderingen. Hierbij hoort lichaamsgericht werken, inzicht krijgen in dagplanning /structuur en ervaring opdoen met ademhalings- en ontspanningsoefeningen.

José onderzoekt samen met de cliënt of een hulpmiddel of aanpassing wenselijk of noodzakelijk is. Zij zal de cliënt informeren en begeleiden bij de aanvraag bij de WMO (gemeente) of zorgverzekeraar. José vind het belangrijk dat de cliënt leert omgaan met een hulpmiddel, bijvoorbeeld bij een steunkoushulpmiddel.

José streeft naar multidisciplinair samenwerken met arts, andere paramedici maar ook met (mantel)verzorgers.