« Sluit menu

Wat doet van Tongeren Fysiotherapeuten?

Door gespecialiseerde zorg streven wij naar de maximaal haalbare behandelresultaten.

De fysiotherapeuten vormen vakgroepen, samen met de mensendieck-therapeuten, de ergotherapeut en diëtiste. Door het delen van kennis en ervaring en samenwerking is er een voortdurende ontwikkeling van het behandelniveau.

Dit vormt een stevige basis om maatwerk te kunnen leveren voor iedere patiënt.

In dit kader werken zij nauw samen met andere disciplines als huisartsen, top-instituten en diverse medisch specialisten.