Revalidatie na Covid-19

Patiënten die Covid-19 hebben doorgemaakt kunnen bij ons terecht voor behandeling, door een van onze Covid-19 geschoolde therapeuten. Naast individuele behandeling is behandeling ook mogelijk in groepsverband. De behandelingen voor (ex) Covid-19 patiënten vinden plaats volgens de richtlijn van ondermeer het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De behandeling vindt plaats in nauwe samenwerking tussen medisch specialist, huisarts, fysiotherapeut, oefentherapeut, ergotherapeut en diëtist.

Onze fysiotherapeuten zijn aangesloten bij het Chronisch Zorgnet voor Hart, Vaat,Long en Corona