« Sluit menu

Schouderrevalidatie

Schouderklachten zijn na rugklachten de meest voorkomende klachten waarvoor men zich meldt bij de fysiotherapeut. Daarnaast zorgen schouderklachten voor een hoog percentage werkverzuim.

De laatste jaren is er veel ontwikkeling geweest op het gebied van de behandeling van schouderklachten. Zo wordt onderscheid gemaakt tussen klachten als gevolg van een trauma en overbelastingsklachten. Verder wordt de schouder in een groter geheel bekeken: ook het schouderblad, het sleutelbeen en de wervelkolom dragen bij aan het goed functioneren van de schouder. Een stoornis in een van deze regio’s kan dan ook gevolgen hebben voor het functioneren van de schouder.

Vanwege de complexiteit van het schoudergewricht is er behoefte aan gespecialiseerde zorg voor patiënten met schouderklachten.  Binnen het vakgebied van de fysiotherapie zijn er fysiotherapeuten die zich bovengemiddeld interesseren voor de schouderregio. Zij zijn zich gaan verenigen in een schoudernetwerk. Op deze manier ontstond een netwerk van gespecialiseerde fysiotherapeuten uit de regio, met als doel om de behandeling van schouderblessures op een zo hoog mogelijk niveau te kunnen aanbieden: stichting 'Schoudernetwerk Midden Nederland (S.M.N.)'

Uw behandelend fysiotherapeut, deelnemer van ‘Schoudernetwerk Midden Nederland’, is geschoold op het gebied van schouderpathologie en heeft ervaring met allerhande aandoeningen. De fysiotherapeut is op de hoogte van de lopende wetenschappelijke onderzoeken en actuele literatuur op het gebied van de schouder. Daarnaast vindt via regelmatige intercollegiale bijeenkomsten continue uitwisseling van kennis en vaardigheden plaats met andere schoudertherapeuten uit de regio.

De fysiotherapeut draagt zo een belangrijke steen bij aan het herstel van oa:

  • revalidatie na schouderoperaties
  • revalidatie van peesblessures
  • overbelastingsblessures
  • luxaties
  • breuken
  • zenuwaandoeningen
  • sportgerelateerde aandoeningen
  • werkgerelateerde aandoeningen

Na een gedegen intake, waarbij het probleem van de patiënt in kaart wordt gebracht, volgt een uitgebreid fysiotherapeutisch onderzoek zo nodig aangevuld met echografie of spierfunctie onderzoek. Aan de hand van deze gegevens en de hulpvraag van de patiënt worden behandeldoelstellingen opgesteld en wordt de behandeling gestart.

Bij van Tongeren Fysiotherapeuten zijn fysiotherapeuten werkzaam die zich gespecialiseerd hebben in schouderrevalidatie. Graag helpen zij u inzicht te krijgen in uw schouderklachten en samen met u te werken aan het herstel van uw schouderklachten.