Neurologische revalidatie

We kunnen onderscheid maken tussen perifere zenuwletsels en centrale aandoeningen.

Soms is het bij rug- en nekaandoeningen wat verwarrend om te beoordelen of het zich binnen het orthopedische of het neurologische domein bevindt. Indien er sprake is van een uitval van gevoel of van een motorische zenuw met krachtsverlies, dan zullen de neuroloog en (zonodig) de neurochirurg hierbij betrokken zijn.

Soms kan een trauma of een operatie een kneuzing van een zenuw geven, met uitval die al of niet tijdelijk zal zijn. Doorgaans vraagt het herstel van zenuwweefsel veel tijd.

Door de aandoeningen van het centrale zenuwstelsel als bij een CVA, MS, Parkinson, ALS Dwarslaesie, Hersenoperaties etc  is specifieke kennis en behandelervaring vereist om de kwaliteit van de behandeling op een zo goed mogelijk niveau te houden.

De neurologisch geschoolde fysiotherapeuten van Maatschap Van Tongeren hebben een nauwe samenwerking met neurologen en neurochirurgen van diverse regionale ziekenhuizen  en revalidatiecentra als de HOOGSTRAAT.