« Sluit menu

Neurorevalidatie

Neurorevalidatie is gericht op de behandeling van klachten die betrekking hebben op de zenuwen. We kunnen onderscheid maken tussen perifere- en centrale zenuwaandoeningen. Perifeer zenuwletsel kan voorkomen bij beschadiging van zenuwen a.g.v. bijvoorbeeld een ongeval, ontsteking of trauma. Centrale neurologische aandoeningen zijn o.a. Parkinson, MS en niet aangeboren hersenletsel (CVA).

Neurorevalidatie omvat vele vormen van begeleiding bij neurologische aandoeningen met als doel weer zo goed mogelijk te kunnen functioneren in het dagelijkse leven. Soms zijn klachten zichtbaar (in het bewegen, lopen of balans houden) maar soms ook onzichtbaar (sneller vermoeidheid zijn, spraakproblemen of gedragsverandering).

Fysiotherapie is veelal gericht op het opnieuw aanleren of behouden van dagelijkse bewegingen, functies en vaardigheden, kracht en conditie. Daarvoor is het nodig om de mobiliteit, kracht, balans en het uithoudingsvermogen te trainen. Ook wordt er aandacht besteed aan het voorkomen van complicaties als gevolg van de aandoening.

Vaak zijn neurologische problemen complex en uiteenlopend van aard en is een multidisciplinaire specialistische behandeling noodzakelijk.

De neurologisch geschoolde fysiotherapeuten bij van Tongeren Fysiotherapeuten hebben een nauwe samenwerking met neurologen, neurochirurgen en revalidatieartsen van diverse ziekenhuizen en revalidatiecentra als de Hoogstraat in Utrecht. Daarnaast wordt er samengewerkt met andere disciplines zoals de ergotherapeut, logopedist en verpleegkundig specialist.