Isokinetische Krachtmeting

Door geavanceerde apparatuur zijn we in staat om nauwkeurige metingen te doen van de spierkracht tijdens bewegen. Hierdoor kunnen we een goede indruk krijgen van de snelkracht, de absolute spierkracht en onderdelen van het bewegingsgedrag. Zo kan men links/rechts verschillen beoordelen en een vergelijking gemaakt worden  met normatieve data van andere personen of met eerder verrichte metingen. Volgens internationale normen mag er bv. tussen het linker en het rechter been hooguit een verschil in capaciteit zijn van 10%. Deze uitkomsten zijn van waarde bij het stellen van diagnoses en bij sturing van behandeltrajecten. De metingen kunnen ingezet worden bij de knie, enkel, schouder en wervelkolom. Vaak worden er testen gedaan op aanvraag van collega’s of als onderdeel van een expertiseonderzoek.